ANBI status 
ANBI status
De stichting Playing for Success Zwolle is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.
Volgens de voorwaarden van ANBI per 1 januari 2014 moet hiertoe de volgende informatie beschikbaar zijn op de website:
 
Naam instelling
Stichting Playing for Success Zwolle

Samenstelling van bestuur
Voorzitter:                        Henk ter Wee (Vivente)
Secretaris:                         Jan Nijhuis (Landstede)
Penningmeester:             Jeroen van Leeuwen (SportService Zwolle)
Algemeen Lid:                  Arjan Jansen (PEC Zwolle)
Algemeen Lid:                  Ankie van der Werf (OOZ)

Bezoekadres leercentrum PO (PEC Zwolle)
Straatnaam en huisnummer: Stadionplein 1
Postcode en woonplaats: 8025 CP Zwolle
Telefoonnummer: 0620471806
E-mail: m.bernardus@playingforsuccess.nl of h.vanbremen@playingforsuccess.nl
Bankrekening: NL18 RABO 0114 2013 23
KvK-/Vestigings-nr.: 08216974

Bezoekadres leercentrum VO (Landstede)
Straatnaam en huisnummer:  Hogeland 10
Postcode en woonplaats: 8024 AZ Zwolle 
Telefoonnummer: 0620471806
E-mail: a.maljers@ooz.nl of k.vanderveen@ooz.nl 
Bankrekening: NL18 RABO 0114 2013 23 
KvK-/Vestigings-nr.: 08216974
 
Doelstelling
Het verbeteren van de ontwikkeling en startkwalificaties van kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 23 jaar in een contextrijke buitenschoolse omgeving.  
 
Visiedocument 2022
Visiedocument kunt u opvragen bij projectleider Dion Reijnen, d.reijnen@playingforsuccess.nl of bel naar 0620471806.
 
Beloningsbeleid
De professionals die voor Playing for Success Zwolle werken zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens de CAO Primair en Voortgezet Onderwijs. De stagiairs lopen vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De inzet van deelnemers aan de stuurgroep (bestuur) wordt niet gekwantificeerd, noch gedeclareerd bij Playing for Success.
 
Jaarverslag en financiële verantwoording
Hieronder vindt u het jaarverslag van kalenderjaar 2018. De financiele verantwoording kunt u opvragen bij projectleider Dion Reijnen.