ANBI status 
ANBI status
De stichting Playing for Success Zwolle is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingaangifte van de schenker.
Volgens de voorwaarden van ANBI per 1 januari 2014 moet hiertoe de volgende informatie beschikbaar zijn op de website:
 
Naam instelling
Stichting Playing for Success Zwolle

Samenstelling van bestuur
Voorzitter:                        Jan Nijhuis (Landstede)
Secretaris:                         
Penningmeester:             Martijn Mellema (SportService Zwolle)
Algemeen Lid:                  Eilt Staal  (PEC Zwolle)
Algemeen Lid:                  Ankie van der Werf (OOZ)
Algemeen Lid:                  John Berendsen (Catent)
Algemeen lid:                  Arend Eilander (Vivente)

Bezoekadres leercentrum PO (PEC Zwolle)
Straatnaam en huisnummer: Stadionplein 1
Postcode en woonplaats: 8025 CP Zwolle
Telefoonnummer: 0620471806
E-mail: m.bernardus@playingforsuccess.nl of h.vanbremen@playingforsuccess.nl
Bankrekening: NL18 RABO 0114 2013 23
KvK-/Vestigings-nr.: 08216974

Bezoekadres leercentrum VO en MBO (Landstede)
Straatnaam en huisnummer:  Hogeland 10
Postcode en woonplaats: 8024 AZ Zwolle 
Telefoonnummer: 0620471806
Docenten VO
E-mail: a.maljers@ooz.nl of k.vanderveen@ooz.nl 
Docenten MBO
E-Mail: pkreule@landstede.nl of hsporkslede@deltion.nl
Bankrekening: NL18 RABO 0114 2013 23 
KvK-/Vestigings-nr.: 08216974
 
Doelstelling
Het verbeteren van de ontwikkeling en startkwalificaties van kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 t/m 23 jaar in een contextrijke buitenschoolse omgeving.  
 
Visiedocument 2022
Hier vindt u het visiedocument 2022. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met  projectleider Dion Reijnen, d.reijnen@playingforsuccess.nl of bel naar 0620471806.
 
Beloningsbeleid
De professionals die voor Playing for Success Zwolle werken zijn gedetacheerd en krijgen betaald volgens de CAO Primair en Voortgezet Onderwijs. De stagiairs lopen vrijwillig stage en krijgen geen stagevergoeding. De inzet van deelnemers aan de stuurgroep (bestuur) wordt niet gekwantificeerd, noch gedeclareerd bij Playing for Success.
 
Jaarverslag en financiële verantwoording
Klik hier voor de de balans en staat van baten en lasten over 2020 ten behoeve van de publicatieplicht.
Klik hier voor het activiteitenverslag over 2020.